Besökstoppen!

onsdag 10 januari 2018

Större och fler hagar!

Förra året sådde vi vall med Vallfrö Häst Pegasus och nu har vi stängslat in ca: 2,5 hektar som vi arrenderar i 10 år framåt i tiden.
Vi har delat in dem i ponnyhage, hästhage & sommarbete

"Trekanten" som den kallas (marken) har tillhört Dansered södergård i många år, men tidigare ägare till gården styckade av den innan vi köpte gården 2008.

Vi har arrenderat hela "Trekanten" på drygt 4 hektar sedan vi köpte gården 2008 och fått hjälp av en bonde att så havre och skörda eftersom vi inte har kunskapen och maskinerna att så och skörda. På så sätt fick vi bland annat havre och halm till våra hästar.

Nu har vi fler och större hästar som kräver större och fler hagar och då passade det bra att så vall på "trekanten".
Även grannen var i behov av flera hagar så även dom arrenderar en del av "Trekanten".
Vi hoppas på att få köpa "vår arrende del" så småningom, så gården blir "hel igen" 

Att sitta och dricka morgonkaffet och titta ut över "Trekanten" och se alla fina hästar & ponnyer som betar är ingen dum utsikt vill jag lova :)


Jordbruksverkets regler:
Utevistelse och betesgång för hästar

Utforma betesmarker och rastgårdar så att riskerna minimeras

Utevistelse på vintern ställer särskilda krav

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar